สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วยกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า เพื่อนำไปบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร

สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ประดิดประดอย

Print

UP