สัมมนา: Effects of Physical Exercise, Virtual Reality and Brain Exercise on Balance of the Elderly
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหัวข้อ “Effects of Physical Exercise, Virtual Reality and Brain Exercise on Balance of the Elderly” โดย Miss.Thwe Zar Chi Htut นักศึกษาปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-12.50 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

สัมมนา: Effects of Physical Exercise, Virtual Reality and Brain Exercise on Balance of the Elderly สัมมนา: Effects of Physical Exercise, Virtual Reality and Brain Exercise on Balance of the Elderly สัมมนา: Effects of Physical Exercise, Virtual Reality and Brain Exercise on Balance of the Elderly สัมมนา: Effects of Physical Exercise, Virtual Reality and Brain Exercise on Balance of the Elderly

Print

UP