ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในรอบเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ในชื่อโครงการ "สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ : ออกกำลังหลังและเข่าด้วยบอล" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้และออกกำลังกายหลังและเข่า โดยใช้บอล เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความมั่งคงของหลังและเข่าในการทำกิจวัตรประจำวันและการทรงท่า กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 นี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

Print

UP