ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "Therapeutic Yoka" โดยเป็นรูปแบบของการสอนการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อลดอาการปวดหลังให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วม

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

Print

UP