48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป และให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP