กิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อป้องกันข้อเสื่อม ณ สวนลุมพินี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 น.ส.ลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล นักกายภาพบำบัด และ น.ส.จิราพรรณ รัตนเดช ได้เป็นวิทยากรกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อป้องกันข้อเสื่อม ณ สวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันข้อเสื่อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

EXERCISE FOR OSTEOARTHRITIS PREVENTION    EXERCISE FOR OSTEOARTHRITIS PREVENTION

Print

UP