พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด อาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “ธ สถิตในดวงใจ” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเดินขบวนพาเหรดจากหน่วยงานต่างๆ การมอบรางวัล Sportsman Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017” พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017” พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017” พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

Print

UP