นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Copenhagen, Denmark ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด ได้แก่ Mr.Jakob Ekensteen Kossek และ Mr.Mikas Benjamin Lander นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ภายใต้โครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนผ่านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Copenhagen, Denmark ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Copenhagen, Denmark ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Copenhagen, Denmark ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Copenhagen, Denmark ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

Print

UP