นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแสดง การประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night การจับฉลาก และร่วมรับประทานอาหารนานาชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติแต่งกายชุดประจำชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016

Print

UP