นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด ได้แก่ Ms.Carolyn Steinlage และ Mr.Robert McCloskey นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ภายใต้โครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนผ่านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 2-20 มกราคม 2560

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kansas Medical Center, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

Print

UP