นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Graduate School of Health Sciences, Japan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด ได้แก่ Mr.Yamato Tsuboi นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Graduate School of Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนผ่านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2560

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Graduate School of Health Sciences, Japan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Graduate School of Health Sciences, Japan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Graduate School of Health Sciences, Japan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kobe University, Graduate School of Health Sciences, Japan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

Print

UP