บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Exercise and Injuries" โดยได้รับเกียรติจาก Pentti Pitkanen and Benny Frisk เป็นวิทยากร การบรรยายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 409 ชั้น9 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรในการเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน

Print

UP