ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mrs. Warsiti, M. Kep., Sp. Mat ผู้อำนวยการ Aisyiyah Health Science College และทีม มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก

ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ

Print

UP