สวัสดีปีใหม่ 2557 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ 2557 และมอบของขวัญแก่ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Greeting to the Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital    Greeting to the Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Greeting to the Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital    Greeting to the Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Print

UP