บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Five Core Movement Series with the purpose of interesting the Functional Approach which is the base of the DNA Concept." and “Case study: DNA assessment & treatment” โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Lim Yi Lin เป็นวิทยากร การบรรยายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้อง Exercise ชั้น2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรในการเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย

Print

UP