วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงของการล้มและ การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ เนื่องในวันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ และผู้ที่สนใจ ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า กิจกรรมประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดดัชนีมวลกาย การตรวจประเมินการทรงตัว การตรวจประเมินความแข็งแรงของขา และการตรวจความชัดในการมองเห็นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560

Print

UP