ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น" ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการจัดลักษณะท่าทางของร่างกายที่ถูกต้อง และสอนออกกำลังกายเพื่อลดภาวะอาการปวดคอและบ่า ลดอาการไหล่ห่อ คอยื่น

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

Print

UP