วันคล้ายวันสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครบรอบ 12 ปี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนคณะกายภาพบำบัด ได้เดินทางไปมอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดี แก่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 12 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้รับมอบกระเช้า

12th Anniversary of the Establishment of Institute for Innovative Learning

Print

UP