ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 2 หัวข้อ "ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้" ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า การอบรมประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป หน้าที่ องค์ประกอบของกระดูก สาเหตุ ลักษณะอาการ การตรวจวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน ปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุน และการปฏิบัติตัว การดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง หรือเมื่อมีภาวะกระดูกพรุน โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

Print

UP