ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof.Masayoshi Kubo และนักศึกษาจาก Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดในชุมชน และงานวิจัย

Representatives from Japan visited the Faculty    Representatives from Japan visited the Faculty

Representatives from Japan visited the Faculty    Representatives from Japan visited the Faculty

Print

UP