ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 8 หัวข้อ "หนูน้อยดาว์ (ซินโดรม) ใส พัฒนาการสมวัยด้วยกายภาพบำบัด" ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โดยเป็นการอบรมลักษณะ workshop ให้ความรู้กับผู้ปกครอง รู้จักและเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กกลุ่มโรคดาว์ซินโดรม การตรวจความสามารถทางกายและพัฒนาการ การจัดท่าทางตามพัฒนาการให้กับหนูน้อย และให้คำแนะนำในการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่บุตรหลานเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน

Print

UP