ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา Asst.Prof.Dr.Daisuke Matsumoto, Mr.Fumihiro Naruse, Mr.Kazuya Yoshimara, Mr.Junshiro Yamamoto และ Mr.Naoto Fukutani อาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science Kio University ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดในชุมชน และงานวิจัย

Representatives from Japan visited the Faculty    Representatives from Japan visited the Faculty

Representatives from Japan visited the Faculty    Representatives from Japan visited the Faculty

Print

UP