ประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ IPTC & PTMURS 2014และเปิดศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัดได้จัดงานประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ IPTC & PTMURS 2014 ในหัวข้อเรื่อง Successful Aging: From Basic to Advanced Knowledge” ณ ห้อง 900 และ 901 ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งมีวิทยากรผู้บรรยาย Assoc.Prof Jack Crosbie จาก University of Western Sydney ซึ่งภายในงานมีนักกายภาพบำบัด อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 120 ท่าน นอกจากนั้น ในวันที่ 1 สิงหาคม ยังมีพิธีเปิดศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า อย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระราชโอกาสจาก สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี นอกจากนั้นยังเสด็จชมห้องเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center    IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

IPTC & PTMURS 2014 and Opening Ceremony of the Physical Therapy Center

Print

UP