ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา Mr.Hikaru Nagahama และ Mr.Keisuke Mogi จาก Ishii Hospital ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการ และคลินิก

Representatives from Japan visited the Faculty    Representatives from Japan visited the Faculty

Representatives from Japan visited the Faculty    Representatives from Japan visited the Faculty

Print

UP