เฉลิมฉลองงาน 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 13 กันยายน 2553 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมการแสดง รำไทย: ออกกำลังกายกับกายภาพบำบัด ในงานวันเฉลิมฉลองงาน 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช ณ. บริเวณโถง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 โดยได้รับความสนใจจากผู้ชมงานเป็นอย่างดี

ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช

ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช

ฉลอง 120 ปี โรงเรียนแพทย์-ศิริราช

Print

UP