โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ล้ม ปัญหาของผู้สูงอายุ”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ล้ม ปัญหาของผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้ารับการบรรยายได้รับความรู้เรื่องแนวทางการป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ รวมถึงความรู้ที่เหมาะสมสำหรับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ การดูแลตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งสามารถในไปปฏิบัติได้ต่อไป

Fall    Fall

Fall    Fall

Print

UP