บันทึกเทป "๑ ความดีแด่พ่อหลวง"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้ดูแลโครงการ Thai TV Global Network (TGN) ถ่ายทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ "๑ ความดีอด่พ่อหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้บันทึกเทป และสัมภาษณ์อาจารย์กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อดำเนินการจัดทำรายการต่อไป

merit for the king    merit for the king

merit for the king    merit for the king

merit for the king

Print

UP