สวัสดีปีใหม่ 2557 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเข้ามอบของขวัญและกล่าวสวัสดีปีใหมี 2557 แก่ ศ.ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

Greeting to the Dean of Faculty of Medical Technology    Greeting to the Dean of Faculty of Medical Technology

Greeting to the Dean of Faculty of Medical Technology

Print

UP