วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 46 ปี คณะกายภาพบำบัด และวันไหว้ครู
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 46 ปี คณะกายภาพบำบัด (อดีตโรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 46 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยในการนี้ ทางคณะกายภาพบำบัดได้จัดงานตามหลักประเพณีทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 น.โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปร่วมงานเพื่อความเป็นศิริมงคล

     โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้จัดงานวันไหว้ครูต่อจากงานพิธีในช่วงเช้า โดยในงานวันไหว้ครู เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. ประกอบด้วยพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อพระคุณครู รวมถึงการให้โอวาทจากครู ในการนี้ มีการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมด้วย

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day    46th Anniversary of the establishment and Teacher Homage Day

Print

UP