อำลานักศึกษาจากสหราชอาณาจักร
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลาคุณชิก้า ชาบร้า และคุณโทย่า เบรอะทัน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffied Hallam University สหราชอาณาจักรโดยนักศึกษาได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3-4 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นความยินดีของทางคณะที่ได้รับเกียรติจากทาง Sheffied Hallam University ให้เป็นสถานที่ฝึกงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

Farewell British Students

Print

UP