ความรู้สู่ประชาชน “หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     ในงานนี้ ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เรื่องวิธีป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม และวิธีการตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดการ การออกกำลังกาย รวมถึงการบำบัดรักษาที่ถูกวิธีเมื่อมีปัญหา ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

Intervertebral Disc Problem    Intervertebral Disc Problem

Intervertebral Disc Problem    Intervertebral Disc Problem

Intervertebral Disc Problem    Intervertebral Disc Problem

Print

UP