บรรยายพิเศษ "Ultrasound Diagnosis"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง Ultrasound diagnosis พร้อมแสดงการใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.ดร.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 402 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา ของคณะกายภาพบำบัด เป็นอย่างมาก

Ultrasound Diagnosis    Ultrasound Diagnosis

Ultrasound Diagnosis    Ultrasound Diagnosis

Ultrasound Diagnosis    Ultrasound Diagnosis

Ultrasound Diagnosis    Ultrasound Diagnosis

Print

UP