โครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกายภาพบำบัด ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

CPR Training    CPR Training

CPR Training    CPR Training

Print

UP