การประชุมวิชาการ 2554: Research Day
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “How to conduct a quantitative study versus a qualitative study in health science?” โดยมีวิทยากรคือศ.ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day    Research Day

Research Day

Print

UP