การประชุมวิชาการ 2554: Manual Therapy for SI Joint Problems
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “Manual Therapy for SI Joint Problems” โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา อาจารย์กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24-25 มีนาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

SI Joint Problems    SI Joint Problems

SI Joint Problems    SI Joint Problems

SI Joint Problems    SI Joint Problems

Print

UP