ขอต้อนรับคณาจารย์เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับ ผศ.ดร. สกล ธีระวรัญญู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี และ Prof. Charles P Jureidini, OTRP, Chair, Department of Occupational Therapy, Cebu Doctors' University ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการยศาสตร์และห้องปฏิบัติการกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด

Welcoming Academic Guests    Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests    Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests    Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests    Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests    Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests    Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests

Welcoming Academic Guests

Print

UP