บรรยายพิเศษเรื่อง "งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยในชุมชน” โดยเชิญ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-15.30 น. ณ.ห้องประชุม 402 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะกายภาพบำบัด เป็นจำนวนมาก

บรรยายพิเศษ    บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ    บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ    บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ    บรรยายพิเศษ

Print

UP