ต้อนรับผู้แทนจาก IP-TV
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันต้อนรับผู้แทนจาก IP-TV ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำความรู้จักกับคณะกายภาพบำบัด และพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขอถ่ายทำรายการทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์งานของคณะกายภาพบำบัดผ่านสื่อ IP-TV

  

Print

UP