สวัสดีปีใหม่ 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายสวัสดิการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและเพื่อต้อนรับปีใหม่ 2554 ที่กำลังจะมาถึง เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ในช่วงบ่าย ประกอบด้วยการละเล่นที่สนุกสนานและสร้างสรรค์อย่างจุใจ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น มีการจับสลากมอบของรางวัล ร่วมร้องเพลง และกิจกรรมต่างๆ โดยมีคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่ของคณะร่วมงานอย่างคับคั่ง

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Happy New Year 2011    Happy New Year 2011

Print

UP