ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20-21 ธันวาคม 2553 โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด    ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะกายภาพบำบัด

Print

UP