กีฬาฮาเฮและสวัสดีปีใหม่ 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับปีใหม่ 2553 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยในช่วงบ่าย มีกีฬาฮาเฮ การละเล่นที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ และในช่วงเย็น ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างคับคั่ง มีการจับสลากมอบของรางวัล ร่วมร้องเพลง และกิจกรรมต่างๆ โดยมีคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานมากมาย

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Fun Fair Happy New Year 2011    Fun Fair Happy New Year 2011

Print

UP