อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด

     คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงงานส่วนงานคณะกายภาพบำบัด ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้จัดทำข้อตกลงงานกับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด    อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด

อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด    อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด

อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด    อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด

Print

UP