กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัดได้จัดเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น. รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสวมใส่เสื้อสีชมพูของคณะกายภาพบำบัด โดยผู้ร่วมเดินประกอบด้วย คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

เดินเทิดพระเกียรติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ    เดินเทิดพระเกียรติ

เดินเทิดพระเกียรติ

Print

UP