บรรยายพิเศษเรื่อง "Behavioral Medicine Part 1-2" โดย Lect. Johanna Fritz
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Johanna Fritz

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Behavioral Medicine Part 1-2" โดยอาจารย์ โจฮันนา ฟริตซ์ จาก School of Health Care and Social Welfare, Malardalen University ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนของคณะ ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน และวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้อง 402 ชั้น 2 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print

UP