ขอต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสวีเดนสู่คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Swedish Lecturer and Students

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับอาจารย์โจฮันนา ฟริตซ์, มร.เคนนี่ วอกบัส, และ มร.อีริค เพอร์สสัน อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Malardalen University ราชอาณาจักรสวีเดน สู่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอาจารย์และนักศึกษามีกำหนดการคือ การร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบของการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และการเยี่ยมศึกษาชุมชน โดยมีระยะเวลาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

Print

UP