ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 57
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 57

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY    FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY    FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

Print

UP