อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความงามและบุคลิกภาพ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความงามและบุคลิกภาพ แก่อาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่ของคณะกายภาพบำบัด ในเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อความงามอย่างสมดุล การดูแลผิวหน้า การแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ และช่วงบ่าย เรื่องการการมีบุคลิกภาพที่ดี โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ อ.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์ และ อ.สุรศักดิ์ บุญประสพ ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553

Beauty & Personality Workshop for Staff    Beauty & Personality Workshop for Staff

Beauty & Personality Workshop for Staff    Beauty & Personality Workshop for Staff

Beauty & Personality Workshop for Staff    Beauty & Personality Workshop for Staff

Print

UP