ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก University of Applied Science, Western Switzerland, Swiss Federation
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด นำโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ต้อนรับอาจารย์ตัวแทนจาก University of Applied Science, Western Switzerland สมาพันธ์สาธารณรัฐสวิส ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเยี่ยมชมและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในข้อตกลงระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Applied Science, Western Switzerland สมาพันธ์สาธารณรัฐสวิส ในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Swiss Federation    Swiss Federation

Swiss Federation    Swiss Federation

Swiss Federation    Swiss Federation

Swiss Federation    Swiss Federation

Swiss Federation    Swiss Federation

Print

UP