เส้นทางสู่อาชีพในฝัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจหลักสูตรกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมโครงการ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน” เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานนี้ มีผู้ร่วมงานกว่า 125 คน โดยนักเรียนได้รับความรู้และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่เตรียมไว้โดยนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
     ในการนี้ คณะกายภาพบำบัด ขอขอบคุณ มาม่า, The Nation, และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมกันจัดโครงการที่ดีขึ้นในครั้งนี้

เส้นทางสู่อาชีพในฝัน    เส้นทางสู่อาชีพในฝัน

เส้นทางสู่อาชีพในฝัน    เส้นทางสู่อาชีพในฝัน

Print

UP