การเยี่ยมชื่นชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมชื่นชมคณะกายภาพบำบัด (MU Visit #16) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคณะกรรมการฯ และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Visiting Faculty of Physical Therapy    Visiting Faculty of Physical Therapy

Print

UP